-

Elintarvikeyritykset

Tavoitteenamme entistä parempi kannattavuus

Elintarvikevalmistajille, isoille ja pienille, tarjoamme palveluita, joilla he voivat saada aikaan säästöjä tai synnyttää uutta liiketoimintaa. Materiaalikatselmuksemme avulla tuotannosta löydetään ne kohdat, joihin vaikuttamalla saadaan aikaan aidosti merkittävimmät taloudelliset hyödyt.

Syntyvät sivu- ja jätevirrat sopivat usein biokaasun raaka-aineeksi. Me selvitämme olisiko biokaasun tuottaminen kannattavaa ja tarvittaessa autamme investoinnissa eteenpäin. Jos oma virta biokaasun raaka-aineeksi ei ole riittävä, etsimme yhteistyökumppanit kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi.

Tutustu:

EnvitecBoost Materiaalikatselmus – Mallinnamme tuotannon materiaalivirrat kumulatiivisiksi kustannusvirroiksi, löydämme tuotannosta ne kohdat, joissa säästön mahdollisuuksia on eniten, ja osallistavalla projektilla löydämme parannuskeinot toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen tuottamiseksi.

EnvitecBiokaasu Toteutettavuusselvitys – Hyvä tapa lähteä liikkeelle, kun haluatte selvittää, onko biokaasulaitos teille kannattava ratkaisu ja/tai löytyykö alueelta kiinnostusta biokaasuyhteistyöhön

EnvitecBiokaasu Investointimestari – Autamme biokaasuinvestoinnin eteenpäin viemisessä; hoidamme kuntoon tarvittavat luvat, asiakirjat ja dokumentit, selvitämme investointitukimahdollisuudet ja haemme tuen, tunnemme lainsäädännön ja mietimme kanssanne laitokselle kannattavan toimintamallin