-

Elintarvikeyritykset

Tavoitteenamme entistä parempi kannattavuus

Elintarvikevalmistajille, isoille ja pienille, tarjoamme palveluita, joilla he voivat saada aikaan säästöjä tai synnyttää uutta liiketoimintaa. Materiaalikatselmuksemme avulla tuotannosta löydetään ne kohdat, joihin vaikuttamalla saadaan aikaan aidosti merkittävimmät taloudelliset hyödyt.

Syntyvät sivu- ja jätevirrat sopivat usein biokaasun raaka-aineeksi. Me selvitämme olisiko biokaasun tuottaminen kannattavaa ja tarvittaessa autamme investoinnissa eteenpäin. Jos oma virta biokaasun raaka-aineeksi ei ole riittävä, etsimme yhteistyökumppanit kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi.

Tutustu myös