• 13.11.2019
  Envitecpolis toteuttaa Arlan Climat Check -ilmastokartoitukset Suomessa
 • 13.11.2019
  Ruoan ympärillä käydyssä keskustelussa on unohdettu yksi keskeinen asia – miksi me syömme
 • 17.10.2019
  Envitecpolis toteutti hiililaskennan Atrian nautatilalle
 • 01.10.2019
  Envitecpolis asiantuntijajäseneksi kansallista biokaasuohjelmaa valmistelevaan työryhmään
 • 18.06.2019
  Hiililaskenta tuli elintarvikekenttään ryminällä
 • 05.06.2019
  Toimitusjohtajastamme Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puheenjohtaja
 • 18.04.2019
  Envitecpolis yhteistyöhön MELAn kanssa
 • 05.04.2019
  Maatilan hiililaskenta työkaluksi hiilipäästöjen vähentämiseen
 • 24.03.2019
  Maatilan Voitolla Kautian tilalle uusia työkaluja tilan kehittämiseen
 • 18.02.2019
  Envitecpolis ja MTK yhteistyöhön
 • 22.01.2019
  Maatilan Voitto saa tiimiinsä maatalouden ja maatalousekonomian osaamista
 • 10.01.2019
  F.K. Trube Oy:lle materiaalikatselmuksemme oli koko talon juttu
 • 20.12.2018
  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi
 • 19.12.2018
  EnvitecBoost® Materiaalikatselmus laski Jussi -linjan hävikille hintalapun
 • 10.12.2018
  EnvitecKuokka #10 luovutettiin Sonkajärven kunnalle
 • 07.12.2018
  Joko ratkaisut hevosenlannan hyödyntämiseen on löydetty?
 • 26.10.2018
  Maatilan biokaasulaitoksen avajaiset Vimpelissä 1.11.
 • 10.10.2018
  Maatilan Voitto vastaa asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin
 • 19.09.2018
  EnvitecKuokka #3 kuuluu itseoikeutetusti Markku Sinkkoselle
 • 13.08.2018
  Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon - varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto
 • 09.08.2018
  EnvitecKuokka #9 rahoittajan yhteyshenkilöllemme
 • 01.08.2018
  10 vuotias Envitecpolis tarjoaa 10 asiakkaalle 10 % alennusta
 • 29.06.2018
  EnvitecHELMET Blogi - Energiaomavaraisuus ja kustannustehokkaat lantahuoltoratkaisut kiinnostavat tallinpitäjiä
 • 20.06.2018
  Biokaasumyyntiin vahvistusta tuo harjoittelun kautta työntekijäksemme siirtynyt Elena Suomela
 • 04.06.2018
  Envitecpolis mukana Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjassa
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #8 Maa- ja metsätalousministeriölle
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #7 annettiin Huutolan Tilan isännälle Markus Moilaselle
 • 28.03.2018
  EnvitecKuokka #6 E-Farmin isälle ja isännälle Antti Sarvelalle
 • 14.03.2018
  Envitecpolis ajaa kaasuautoilla
 • 15.02.2018
  EnvitecTuotto Blogi - ”Maatilan Voitto löytää maatilan kannattavuuden mustat aukot”
 • 14.02.2018
  Biokaasu kiinnostaa kuntia yhä enemmän
 • 26.01.2018
  EnvitecKuokka #5 Pekka Hynniselle
 • 19.12.2017
  EnvitecKuokka #4 Marko Kiemalle
 • 15.12.2017
  Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuautot
 • 15.12.2017
  Toteuttamallamme materiaalikatselmuksella apua hävikin vähentämiseen Elonen Leipomo Oy:lle
 • 23.11.2017
  Lisää biokaasuosaamista taloon tuonut Joona Piirala: Maatilojen yhteistyöllä biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti käyttöön
 • 08.11.2017
  Maatilan Voitto tulee tarpeeseen
 • 17.10.2017
  EnvitecKuokka #2 Kari Pehkoselle
 • 11.10.2017
  Biokaasulaitosinvestoinnin eteenpäin vieminen yhä helpommaksi Asiakkaalle
 • 11.09.2017
  "Materiaalikatselmus on tulevaisuuden valtavirtaa"
 • 07.09.2017
  Toimitusjohtajamme Mika: En suostunut antamaan periksi
 • 29.08.2017
  EnvitecHelmet Blogi - Rennolla otteella vakavan haasteen kimppuun
 • 27.08.2017
  Reijo Keräselle kunniapalkinto EnvitecKuokka ja Suomi100-kuusen istutus juhlavuotemme avauksessa
 • 21.08.2017
  Envitecpolis jakaa hyvää Superjymyn kanssa
 • 03.07.2017
  Uusi osaajamme Sanna Tarkiainen: Envitecpoliksella kysyntä ja tarjonta kohtaavat
 • 20.06.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmus työkaluna materiaalitehokkuuteen
 • 15.05.2017
  Materiaalikatselmus ilman riskiä - Elintarvikepäivän kampanja!
 • 05.05.2017
  Envitecpolis ja SuperJymy – samalla sykkeellä tavoitteita kohti
 • 05.04.2017
  Maanosaaja Blogi - Voiko maatilalla laskea kustannuksia?
 • 24.03.2017
  HELMET radiojuttusarja alkaa 24.3. klo 14.15. Muista kuunnella!
 • 24.02.2017
  Uusi projektineuvojamme Jasmin Lehtinen: Hallituksen kärkihanke HELMET - ratkaisuja tallien lantahuoltoon
 • 13.02.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmuksella säästöjä ja kilpailukykyä
 • 07.02.2017
  Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksella taloudelliset hyödyt noin 5 % liikevaihdosta / vuosi
 • 31.01.2017
  Uusi asiantuntijamme Kati Oikarinen: Materiaalikatselmus avasi uuden maailman
 • 28.01.2017
  Materiaalikatselmuksella löytyy piileviä kuluja
 • 27.01.2017
  Biokaasulaitoksen investointitukeen positiivinen muutos
 • 26.01.2017
  EnergiaRäätäli Blogi - Biokaasuinvestoinnit imussa
 • 22.12.2016
  HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2017
 • 22.12.2016
  HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti
 • 18.11.2016
  Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa
 • 25.10.2016
  Uusi digiasiantuntijamme Mari Niskanen: Digitehokas yritys luo uutta ja vähentää joutavaa
 • 05.10.2016
  Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle
 • 28.09.2016
  E-farmille® kansainvälistä huomiota
 • 15.09.2016
  Leijona Catering Oy hyvin tyytyväinen toteuttamaamme materiaalikatselmukseen: ”Tulokset ylittivät odotuksemme”
 • 13.09.2016
  Toteuttamassamme Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksessa myös biokaasutarkastelu
 • 31.08.2016
  Yhdessä parempia – SuperJymyn kanssa viemme JymyHyvää kainuulaisvauvoille
 • 19.08.2016
  Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta
 • 16.08.2016
  Osaamisemme vahvistuu kahdella henkilöllä
 • Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa

  18.11.2016
  Tule tutustumaan Palopuron toimintakokonaisuuteen ja biokaasuautoihin 19.11. Linkki tapahtumaan uutisen lopussa.

  Envitecpolis on toteuttanut biokaasutuotannon investointisuunnittelun sekä kannattavuus- ja liiketoimintamallitarkastelut yhdessä Helsingin yliopiston hallinnoiman Palopuron agroekologinen symbioosi –hankkeen kanssa. Hyvinkään Palopurolle ollaan rakentamassa toisiaan hyödyntävää kokonaisuutta, joka muodostuu mm. luomumaatiloista, luomuleipomosta ja muista paikallisista yrityksistä. Symbioosin keskeinen toimija on Knehtilän luomukasvinviljelytila, joka on valittu vuoden 2015 ympäristöystävällisimmäksi tilaksi Itämeren alueella.

  Biokaasua tullaan käyttämään Knehtilän tilalla viljankuivauksessa, paikalle suunnitteilla olevan luomuleipomon uuneissa sekä biokaasulaitoksen tarvitsemassa lämmityksessä. Jäljelle jäävä osuus kaasusta jalostetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi biometaaniksi. Kaikkiaan biometaani tullaan tuottamaan noin 120 henkilöauton vuotuista tarvetta vastaava määrä.

  Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaan (RAKI-ohjelma) kuuluvassa hankkeessa tavoitteena on ollut kehittää monistettava hajautetun biokaasuntuotannon malli, joka perustuu kasvinviljelytilojen sivuvirtojen ja hevosenlannan hyödyntämiseen. Envitecpolisin tehtäviin on kuulunut etsiä kohteeseen parhaiten soveltuva tekniikka, laatia laitoksen kannattavuuslaskelmat ja laatia liiketoimintamalli sekä kartoittaa potentiaaliset yhteistyökumppanit investoinnin toteutukseen yhdessä Palopuron agroekologinen symbioosi –hankkeen kanssa.

  ”Mallia kehitettäessä on huomioitu se, että kasvinviljelytiloilla oma energiantarve on yleensä suhteellisen vähäistä ja biokaasulaitoksen vaatima työmäärä on maltillinen, jolloin se ei kuormita tilallisia liiaksi. Lisäksi toteutusmallia rakennettaessa on huomioitu se, että biokaasuinvestointi voi olla yksittäiselle tilalle liian suuri, minkä vuoksi yhteistyötä on rakennettu muun muassa paikallisen energiayhtiön Nivos Oy:n ja muiden alueen tilojen kanssa. Yhteistyö on rakentunut todella mallikkaasti ja on johtanut jo investointitukihakemuksen jättämiseen” toteutuksesta kertoo Envitecpolisin johtava asiantuntija Toni Taavitsainen ja jatkaa: ”Luotu toimintamalli on hyvin monistettavissa myös muualle. Tosin on hyvä muistaa, että kahta täysin samanlaista tapausta ei ole, joten tarkka kannattavuustarkastelu ja -laskenta on syytä tehdä aina tapauskohtaisesti.”

  Kehitetyssä mallissa pääosan laitoksen syötteestä muodostaa luomutuotannon viljelykierrosta sekä suojavyöhykkeiltä saatava nurmibiomassa. Noin kolmannes syötteestä on lähialueen hevostalleilta kerättävää hevosen kuivikelantaa ja lisäksi laitokseen tulee pieniä määriä kanan kuivalantaa.  ”Tässä käytetty nurmibiomassaan ja hevosenlantaan perustuva kuivamädätys sopii erityisesti alueille, jossa on runsaasti hevostoimintaa sekä karjattomia kasvinviljelytiloja ja luomuviljelyä, joissa viljelykierrossa on paljon viherlannoitusnurmia. Niinpä Palopuron hankkeesta saamamme tietoa tullaan ehdottomasti hyödyntämään myös toteuttamassamme hallituksen kärkihankkeessa HELMET – hevosen lantamenestystarinoiksi, jonka tavoitteena on hevosenlannan hyötykäytön lisääminen.” kertoo projektipäällikkö Matti Arffman.

  Nyt Palopuron alueen toimintaan sekä hankkeeseen pääsee tutustumaan 19.11. järjestettävässä biokaasuautopäivässä. Tapahtuman tarkemmat tiedot löydät täältä. https://www.facebook.com/events/1681442892167293/