• 13.11.2019
  Envitecpolis toteuttaa Arlan Climat Check -ilmastokartoitukset Suomessa
 • 13.11.2019
  Ruoan ympärillä käydyssä keskustelussa on unohdettu yksi keskeinen asia – miksi me syömme
 • 17.10.2019
  Envitecpolis toteutti hiililaskennan Atrian nautatilalle
 • 01.10.2019
  Envitecpolis asiantuntijajäseneksi kansallista biokaasuohjelmaa valmistelevaan työryhmään
 • 18.06.2019
  Hiililaskenta tuli elintarvikekenttään ryminällä
 • 05.06.2019
  Toimitusjohtajastamme Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puheenjohtaja
 • 18.04.2019
  Envitecpolis yhteistyöhön MELAn kanssa
 • 05.04.2019
  Maatilan hiililaskenta työkaluksi hiilipäästöjen vähentämiseen
 • 24.03.2019
  Maatilan Voitolla Kautian tilalle uusia työkaluja tilan kehittämiseen
 • 18.02.2019
  Envitecpolis ja MTK yhteistyöhön
 • 22.01.2019
  Maatilan Voitto saa tiimiinsä maatalouden ja maatalousekonomian osaamista
 • 10.01.2019
  F.K. Trube Oy:lle materiaalikatselmuksemme oli koko talon juttu
 • 20.12.2018
  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi
 • 19.12.2018
  EnvitecBoost® Materiaalikatselmus laski Jussi -linjan hävikille hintalapun
 • 10.12.2018
  EnvitecKuokka #10 luovutettiin Sonkajärven kunnalle
 • 07.12.2018
  Joko ratkaisut hevosenlannan hyödyntämiseen on löydetty?
 • 26.10.2018
  Maatilan biokaasulaitoksen avajaiset Vimpelissä 1.11.
 • 10.10.2018
  Maatilan Voitto vastaa asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin
 • 19.09.2018
  EnvitecKuokka #3 kuuluu itseoikeutetusti Markku Sinkkoselle
 • 13.08.2018
  Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon - varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto
 • 09.08.2018
  EnvitecKuokka #9 rahoittajan yhteyshenkilöllemme
 • 01.08.2018
  10 vuotias Envitecpolis tarjoaa 10 asiakkaalle 10 % alennusta
 • 29.06.2018
  EnvitecHELMET Blogi - Energiaomavaraisuus ja kustannustehokkaat lantahuoltoratkaisut kiinnostavat tallinpitäjiä
 • 20.06.2018
  Biokaasumyyntiin vahvistusta tuo harjoittelun kautta työntekijäksemme siirtynyt Elena Suomela
 • 04.06.2018
  Envitecpolis mukana Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjassa
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #8 Maa- ja metsätalousministeriölle
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #7 annettiin Huutolan Tilan isännälle Markus Moilaselle
 • 28.03.2018
  EnvitecKuokka #6 E-Farmin isälle ja isännälle Antti Sarvelalle
 • 14.03.2018
  Envitecpolis ajaa kaasuautoilla
 • 15.02.2018
  EnvitecTuotto Blogi - ”Maatilan Voitto löytää maatilan kannattavuuden mustat aukot”
 • 14.02.2018
  Biokaasu kiinnostaa kuntia yhä enemmän
 • 26.01.2018
  EnvitecKuokka #5 Pekka Hynniselle
 • 19.12.2017
  EnvitecKuokka #4 Marko Kiemalle
 • 15.12.2017
  Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuautot
 • 15.12.2017
  Toteuttamallamme materiaalikatselmuksella apua hävikin vähentämiseen Elonen Leipomo Oy:lle
 • 23.11.2017
  Lisää biokaasuosaamista taloon tuonut Joona Piirala: Maatilojen yhteistyöllä biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti käyttöön
 • 08.11.2017
  Maatilan Voitto tulee tarpeeseen
 • 17.10.2017
  EnvitecKuokka #2 Kari Pehkoselle
 • 11.10.2017
  Biokaasulaitosinvestoinnin eteenpäin vieminen yhä helpommaksi Asiakkaalle
 • 11.09.2017
  "Materiaalikatselmus on tulevaisuuden valtavirtaa"
 • 07.09.2017
  Toimitusjohtajamme Mika: En suostunut antamaan periksi
 • 29.08.2017
  EnvitecHelmet Blogi - Rennolla otteella vakavan haasteen kimppuun
 • 27.08.2017
  Reijo Keräselle kunniapalkinto EnvitecKuokka ja Suomi100-kuusen istutus juhlavuotemme avauksessa
 • 21.08.2017
  Envitecpolis jakaa hyvää Superjymyn kanssa
 • 03.07.2017
  Uusi osaajamme Sanna Tarkiainen: Envitecpoliksella kysyntä ja tarjonta kohtaavat
 • 20.06.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmus työkaluna materiaalitehokkuuteen
 • 15.05.2017
  Materiaalikatselmus ilman riskiä - Elintarvikepäivän kampanja!
 • 05.05.2017
  Envitecpolis ja SuperJymy – samalla sykkeellä tavoitteita kohti
 • 05.04.2017
  Maanosaaja Blogi - Voiko maatilalla laskea kustannuksia?
 • 24.03.2017
  HELMET radiojuttusarja alkaa 24.3. klo 14.15. Muista kuunnella!
 • 24.02.2017
  Uusi projektineuvojamme Jasmin Lehtinen: Hallituksen kärkihanke HELMET - ratkaisuja tallien lantahuoltoon
 • 13.02.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmuksella säästöjä ja kilpailukykyä
 • 07.02.2017
  Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksella taloudelliset hyödyt noin 5 % liikevaihdosta / vuosi
 • 31.01.2017
  Uusi asiantuntijamme Kati Oikarinen: Materiaalikatselmus avasi uuden maailman
 • 28.01.2017
  Materiaalikatselmuksella löytyy piileviä kuluja
 • 27.01.2017
  Biokaasulaitoksen investointitukeen positiivinen muutos
 • 26.01.2017
  EnergiaRäätäli Blogi - Biokaasuinvestoinnit imussa
 • 22.12.2016
  HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2017
 • 22.12.2016
  HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti
 • 18.11.2016
  Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa
 • 25.10.2016
  Uusi digiasiantuntijamme Mari Niskanen: Digitehokas yritys luo uutta ja vähentää joutavaa
 • 05.10.2016
  Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle
 • 28.09.2016
  E-farmille® kansainvälistä huomiota
 • 15.09.2016
  Leijona Catering Oy hyvin tyytyväinen toteuttamaamme materiaalikatselmukseen: ”Tulokset ylittivät odotuksemme”
 • 13.09.2016
  Toteuttamassamme Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksessa myös biokaasutarkastelu
 • 31.08.2016
  Yhdessä parempia – SuperJymyn kanssa viemme JymyHyvää kainuulaisvauvoille
 • 19.08.2016
  Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta
 • 16.08.2016
  Osaamisemme vahvistuu kahdella henkilöllä
 • EnergiaRäätäli Blogi – Biokaasuinvestoinnit imussa

  26.01.2017

  Maatilojen biokaasuinvestoinnit imussa

  Toni Taavitsainen

  Viimeisen vuoden aikana on Envitecpoliksen näkökulmasta päästy vahvasti siihen rooliin, mitä yrityksessämme on aktiivisesti haettu ja haluttu. Olemme edistämässä ja auttamassa aidoissa biokaasuinvestointiprosesseissa; Painopiste on siirtynyt esisuunnittelusta varsinaiseen suunnitteluun, sparrauskeskusteluihin ja kannattavuuden rakentamiseen, investointitukien ja ympäristölupien hakemiseen sekä auttamiseen investoinnin toteutusvaiheessa.

  Lähes 20 vuotta biokaasualaa seuranneena ja siellä hommia tehden voi sanoa, että VIHDOIN! Uskoa on vuosien varrella koeteltu, mutta viimeinen puolitoista vuotta on näyttänyt, että nyt pää on auki ja biokaasuinvestointeja hajautetussa kentässä lähtee liikkeelle. Olemme saaneet olla mukana useissa suunnitteluprosesseissa, joissa laitosta nyt jo rakennetaan tai rakentaminen on alkamassa kuluvana vuonna. Lisäksi useita kohteita on investointitukien hakuvaiheessa ja odottelemme positiivisia päätöksiä.

  Investointitukien nousun myötä investoinnit saadaan liikkeelle

  Mikä on sitten laukaissut lopulta investointien käynnistymisen? Tähän on useita osatekijöitä, joiden summana investointipäätös on tehty. Lähtökohtaisesti taustalla voi olla jo useiden vuosien pohdinta. Kun Suomessa olevat referenssikohteet ovat osoittautuneet toimiviksi ja laitosten käytöstä alkaa olla jo vuosien kokemus, on investoinnin kynnys laskenut.

  Investointien käynnistymistä on edistänyt myös teknologian kehittyminen ja tuotannon kilpailukyvyn parantuminen. Markkinoille on tullut erilaisia ratkaisuja erilaisille syötteille. Enää ei puhuta pelkästä lietelannan käsittelystä, vaan syötteitä voi olla niin hevosen lanta kuin peltobiomassakin. Lietelannan käsittelyynkin on tullut erilaisia vaihtoehtoja. Osa tiloista taas on päätynyt pienentämään investointikustannuksia rakentamalla biokaasulaitoksen itse hyödyntäen tilan olemassa olevia rakenteita.

  Lisäksi asiaan on vaikuttanut keskeisesti maatilan biokaasulaitosten investointituen korotus, joka vuonna 2016 nousi 40 %:iin hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut yksikkökustannusten korotus on nostanut hyväksyttävät kustannukset vastaamaan todellisia investointitasoja. Tämä tulee liikauttamaan investointeja varmasti eteenpäin alentamalla investointiriskiä. Korotukset investointitukiin sekä yksikkökustannuksiin mahdollistavat investoinnit kohteissa, joissa energiankulutus on rajallisempaa, mutta energia muodostaa tilalle kuitenkin huomattavan vuotuisen kuluerän.  Syntyvien investointien kautta mahdollistetaan myös ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä tilan lannankäsittelyyn liittyvien ympäristöasioiden hoitaminen.

  Kannattavuus rakentuu muunkin kuin energian kautta

  Tilakokojen kasvaessa on niiden energiankulutuskin kasvanut. Biokaasuinvestoinnilla haetaan ratkaisua energiakustannuksiin. Itse tuotettuna energian hinnannousun riski on hallussa ja samalla on itse ´energian herra´, mikään ulkopuolinen taho ei enää vaikuta sähkön tai lämmön hintaan.

  Biokaasulaitos on kuitenkin tuotantoa tukeva laajempi kokonaisuus ja sen kannattavuus rakentuu muunkin kuin energian kautta. Erityisesti ravinteiden hinnan nousu on laittanut tilat pohtimaan biokaasuntuotantoa, onhan biokaasutettu lanta parempaa lannoitetta ja lisäksi mm. ylivuoteiset rehuerät voidaan jalostaa helposti levitettäviksi ravinteiksi. Lannan hajujen vähentyessä voi lannan hyödyntäminen ja logistiikka tehostua, kun hajutonta mädätysjäännöstä voidaan levittää tilan ja asutuksen lähellä oleville pelloille. Esimerkiksi Huutolan tilalla Suomussalmella (http://www.efarm.fi/kohteet/e-farm-huutolan-tila/) väkilannoitelasku on pienentynyt jopa yli 10 000 € vuodessa, kun biokaasutetulla hajuttomalla lannalla on voitu korvata väkilannoitteita.

  Biokaasulaitoksella voidaan vähentää myös rikkojen määrää ja parantaa rehuketjun hygieniaa. Nämäkin tuotantoa tukevia hyötyjä, jotka ovat olemassa ja tuovat etuja tilalle, mutta joiden vaikutusta kannattavuuteen on ollut ja on vaikea arvioida.

  Luomutuotannossa biokaasutuksella on vahvasti hyötyjä. Tästä hyvä esimerkki on mm. Palopuron  biokaasulaitoskokonaisuus (http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/), jonka suunnittelussa olemme saaneet olla mukana. Luomutuotannossa biokaasulaitoksessa voidaan jalostaa viljelykierrossa olevia peltobiomassoja ravinteiksi ja ohjata niitä hallitusti eri peltolohkoille. Näin biokaasulaitos on tilan oma ´lannoitetehdas´. Lisäksi hyötyjä tulee esim. rikkojen torjunnassa niiden tuhoutuessa biokaasuprosessissa.

  Mitä sitten tarvitaan, jotta investointi on mahdollinen?

  Perusta on riittävä tuotannon sähkön- ja lämmönkulutus. Kokemusperustaisesti voidaan jo osoittaa ravinnehyötyjä ja huomioitaessa myös muita edellä mainittuja oheishyötyjä, alkaa kannattava kokonaisuus rakentua. Kaikissa kohteissa kannattavuutta ei välttämättä saavuteta, mutta näissäkin kohteissa energiaomavaraisuutta voidaan lisätä esimerkiksi aurinkoenergian avulla.

  Poliittiset linjat tuovat uskoa tulevaan

  Päivitetty ilmasto- ja energiastrategia antaa maatiloille luottamusta biokaasuntuotannon aloittamiseen. Vaikka maatilayrittäjät tekevät itsenäisiä päätöksiä, jotka eivät pohjaa kovinkaan voimakkaasti politiikkaan, tuovat kansallisen strategian mukaiset tavoitteet uskoa, että meillä on yhteinen suunta ja jatkuvuus.

  Yhtenä keskeisenä näkökulmana ilmasto- ja energiastrategiassa on kaasuajoneuvojen määrällinen tavoite vuoteen 2030; 50 000 kaasuajoneuvoa. Tämä tarkoittaa nielua, joka voisi mahdollistaa ajoneuvokaasuntuotannon myös hajautetussa ympäristössä. Monella tilalla biokaasutuotannon tavoitteena onkin myös ajoneuvokaasuntuotanto.

  Envitecpolisilta löydät kaiken tarvittavan osaamisen miettiessäsi biokaasulaitosinvestointia

  Millaisia ajatuksia on tullut tehdyissä investointiprosesseissa? Meille on välillä langennut opastajan rooli, kun lupa- ja tukiprosesseissa on viety tietoa biokaasuprosesseista viranomaisille. Keskustelut ovat olleet antoisia ja kaikin puolin rakentavia. Yhteisiä näkemyksiä on välillä haettu ja lopulta löydetty. Olemme mielellämme auttaneet ja pyrkineet selkiyttämään asioita, asiahan on kokonaisuutena viranomaisillekin uutta. Nyt erilaisista tilanteista alkaa olla jo käytäntöjä ja ennakkoratkaisuja, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja neuvotteleva työmme jatkuu edelleen.

  Niin kuin aiemmin kirjoitin, olemme iloksemme saaneet olla mukana useissa investointiprosesseissa. Vuosi 2016 on ollut vahva startti biokaasuinvestoinneille. Jos teidän tilallanne on kiinnostusta biokaasuinvestoinnin toteuttamisesta, nyt kannattaa suunnittelussa lähteä liikkeelle samoin tein ja uudistuneiden tukilinjausten myötä tarkistuttaa vanhatkin kannattavuuslaskelmat. Ottakaa ihmeessä yhteyksiä, mietitään yhdessä Teille käypää ratkaisua ja suunnitellaan juuri Teidän tarpeisiinne sopiva investointiprosessin eteneminen!

  kirjoittaja on Toni Taavitsainen, jolla on 20 vuoden asiantuntemus ja käytännön yhteistyökokemus maatilojen biokaasuinvestoinneista

  Lue lisää EnergiaRäätäli® Biokaasulaitoksen investointipalvelu >>

  tai ota yhteyttä

  Toni Taavitsainen
  toni.taavitsainen(at)envitecpolis.fi
  p. +358 44 303 5006