Fortum HorsePower (Fortum Power and Heat Oy)

Fortum HorsePower on tallinpitäjille suunnattu kokonaispalvelu, joka sisältää kuivikkeen toimituksen tallille sekä lantalan tyhjennyksen. Toiminta on joustavaa ja palvelu räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kuivikkeen saatavuus on varmaa ja sen toimitus sekä lantalan tyhjennys hoituvat yhdellä sopimuksella, helposti ja vaivattomasti.

Lannasta eroon pääseminen on hevostalleille yhä kasvava haaste. Talliyrittäjän arki on työntäyteistä ja kiireistä, eikä aikaa ylimääräiseen usein ole. Fortum HorsePower -palvelu onkin luotu helpottamaan talliyrittäjän arkea: Se ratkaisee tallin kuivike- ja lantahuollon – ja tallinpitäjällä jää aikaa muuhun.

Sopimus on samalla myös lannanluovutussopimus. Tällöin lantalalta ei myöskään vaadita nk. nitraattiasetuksen mukaista vähimmäistilavuutta Fortumin toimiessa hyväksyttynä lannanvastaanottajana.

Fortum HorsePower -palvelussa tallilta noudettu lanta toimitetaan voimalaitokseen, missä lannasta tuotetaan energiaa: sähköä ja lämpöä. Keskeinen osa koko palvelua on kiertotalousajattelu, siksi kuivikkeinakäytetään juuri puupohjaisia, uusiutuvia ja kotimaisia kuivikkeita. Metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä puupohjainen kuivike toimitetaan tallille, missä se hyödynnetään kuivikkeena. Tallilla syntyvä kuivikelanta puolestaan hyödynnetään energiatuotannon raaka-aineena. Tuloksena syntyy puhdasta ja uusiutuvaa lähienergiaa.

Ota yhteyttä:
Krista Hellgren
Gsm: 040 642 9111
Email: horsepower(a)fortum.com