Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on osa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Kolmivuotisen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää maataloudelle välttämättömien ravinteiden kierrätystä ja siihen liittyvää kehittämistä. Ohjelmasta myönnetään tukea ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, innovaatiotoimintaan sekä alan uusimpiin investointeihin. Tuettava toiminta voi liittyä esimerkiksi ravinteiden prosessointiin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoon ja tuotekehitykseen, logistiikan ja uusien palveluratkaisujen kehittämiseen tai korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen.  Ohjelmarahoitus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta siinä on mahdollisuuksia myös muille toimijoille.

Ohjelman on käynnistänyt MMM ja ohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjelma on valtakunnallinen ja sen toteuttamiseen on varattu yli 12 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä:
Päivi Mäntymäki
Gsm: 0295 027 631
Email: paivi.mantymaki(a)ely-keskus.fi