• 20.12.2018
  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi
 • 07.12.2018
  Joko ratkaisut hevosenlannan hyödyntämiseen on löydetty?
 • 15.11.2018
  Lannan polttoa ohjaavat lakimuutokset astuivat voimaan 15.11.2018
 • 23.10.2018
  Hevosenlannan polton lainsäädäntö on muuttumassa
 • 29.06.2018
  Tutkimus: Tallinpitäjät haluavat helppoja ja kustannustehokkaita lantahuolto- ja energiaratkaisuja
 • 04.06.2018
  Toinen HELMET Aluemallinnus tehdään Pirkanmaalle
 • 04.06.2018
  Envitecpolis ja HELMET mukana Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjassa
 • 09.04.2018
  HELMET toteutti vaikutusarvioinnin hevosenlannan polton lainsäädännön muutoksesta
 • 27.02.2018
  Kaksi hallituksen kärkihanketta lähti yhteistyöhön löytääkseen biokaasulaitoksille parhaat paikat
 • 30.01.2018
  Sarkamessujen kampanjana arvotaan aluemallinnukseen tietonsa kirjanneiden kesken lähiruokalahjakortit
 • 09.01.2018
  Lanta eteenpäin ja käyttöön mahdollisimman kannattavasti
 • 29.09.2017
  Keski-Suomessa kääritty hihat kohti konkretiaa
 • 13.07.2017
  Lämpö talteen hevosenlannasta
 • 24.03.2017
  HELMET radiojuttusarja alkaa 24.3. klo 14.15. Muista kuunnella!
 • 22.03.2017
  Muista ilmoittautua Kuopiossa 28.3. pidettävään Pirttiin
 • 24.02.2017
  Uusi projektineuvojamme Jasmin Lehtinen: Hallituksen kärkihanke HELMET - ratkaisuja tallien lantahuoltoon
 • 20.02.2017
  Maaliskuussa hevosenlanta laitetaan kiertoon ympäri Suomen - tervetuloa tilaisuuksiin
 • 18.01.2017
  Hevosenlannan poltto helpottuu
 • 23.12.2016
  HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2016
 • 22.12.2016
  HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti
 • 05.10.2016
  Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle
 • 19.08.2016
  Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta
 • Hevosenlannan polton lainsäädäntö on muuttumassa

  – Mitä se tarkoittaa?

  Aikaisemmin hevosenlannanpoltto on edellyttänyt jätteenpolton vaatimusten noudattamista. Jätteenpoltolle
  on asetettu tiukat päästörajat ja savukaasujen päästömittausten tulee olla jatkuvatoimisia. Tämän vuoksi hevosenlannanpoltto on ollut harvinaista EU:n alueella.

  Tammikuussa 2017 EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 on tehty muutos (EU) 2017/1262 koskien tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöä. EU-asetusmuutos astui voimaan 2.8.2017. Asetusmuutoksen mahdollistamien poikkeusten hyödyntäminen edellyttää lisäksi kansallisia lainsäädännön muutoksia. Suomessa eduskunta on hyväksynyt lannanpolton lakimuutokset ja ne astuvat voimaan pian.

  Keskeiset muutokset verrattuna nykytilanteeseen
  • Korkeintaan 50 MW:n kattilat eivät tarvitse jätteenpolttolupaa tuotantoeläinten lannalle, ml. hevosenlanta•
   • Muutos ei koske yli 50 MW:n kattiloita.
   • Vaatimukset lannanpolttoainekäytölle tulevat sivutuotelainsäädännöstä.
   • EU-asetuksen lisäksi on noudatettava PIPO-asetusta, mikäli kattila kuuluu PIPO-asetuksen piiriin.
  • Ei enää jatkuvatoimisia päästömittauksia.
  • Helpotuksia päästöraja-arvoihin.
  Tulevat vaatimukset hevosenlannan poltolle
  • Päästöt mitattava kerran vuodessa ammattitaitoisen henkilön toimesta.
  • Lämpötilavaatimus 850 OC kahden sekunnin ajan.
  • Jatkuva ja tallentuva lämpötilanmittaus. Mittaustulokset esitettävä niin, että viranomainen voi varmistaa riittävän polttolämpötilan.
  • Häiriötilanteissa toiminnan automaattisesti keskeyttävä laitteisto.
  • Lisäpoltin käynnistys- ja alasajovaiheita varten.
  • Polttoaineen syöttö automaattisella kuljetuslaitteistolla.
  • Tuhkan asiallinen varastointi ja kuljetus.
  • 2.8.2017 käytössä olleiden kattiloiden mahdollista saada kuuden vuoden siirtymäaika lämpötilavaatimuksen
   sekä käynnistys- ja alasajovaiheita varten tarkoitetun lisäpoltinvaatimuksen täyttämiseen.
  Lannanpoltosta aiheutuvat kulut
  • Päästömittaukset kerran vuodessa n. 3 000 €/kerta
  • Lämpötilanmittaus- ja tallennuslaitteisto, n. 2 000 €
  • Lämpötilan mittauksen kalibrointi ja tarkistus päästömittauksen yhteydessä 500 – 700 € tai erillistyönä n. 1 000 €
  • Logistiikka
  Hevonsenlanta polttoaineena

  Lanta on ominaisuuksiltaan haastava polttoaine. Haasteita aiheuttaa lannan laadun vaihtelut, kuten kosteuspitoisuus, käytetty kuivike ja sen osuus lannassa sekä epäpuhtaudet, kuten kivet. Lisäksi lannan sisältämä ammoniakki lisää polttolaitteiston korroosioriskiä. Polttoon soveltuvat parhaiten puupohjaiset kuivikkeet.

  Käytännössä lannan käyttö energiapoltossa toimii vain seospolttona muiden polttoaineiden kanssa. Koska lantapolttoaineen on oltava hyvälaatuista, on jo talleilla on kiinnitettävä huomiota lannan käsittelyyn. Lisäksi on aina tapauskohtaisesti pohdittava, onko kyse lannan hävittämisestä vai energiantuotannosta.

  Tulevaisuus säädösmuutosten jälkeen

  Todennäköisesti 6 vuoden siirtymä aikana moni laitos tulee kokeilemaan hevosenlannan polttoa. Poltto ei tule edelleenkään olemaan pienten tallien tallikohtainen menetelmä, koska uudet vaatimukset on
  hankala saavuttaa pienillä kattiloilla. Poltto on kannattavinta seospolttona suhteellisen alhaisena osuutena pääpolttoaineen seassa isommissa lämpölaitoksissa ja voimalaitoksissa, jotka pystyvät helposti tasaamaan pääpolttoaineellaan lantapolttoaineen laatuvaihteluita.

  Lannan hyödyntäminen polttolaitosten polttoaineena parhaissa tapauksissa kannattavaa jopa ilman porttimaksua tai vähintäänkin maltillisilla porttimaksutasoilla, jolloin se on myös talleille houkutteleva ja taloudellisesti kannattava ratkaisu.

  Lannan energiapoltto kiinnostaa? Otapa yhteyttä, niin katsotaan, miten lanta soveltuu teidän energiantuotantoon.

  Matti Arffman

  +358 44 783 1700
  matti.arffman(at)envitecpolis.fi

  HELMET toteutti vaikutusarvioinnin hevosenlannan polton lainsäädännön muutoksesta

  HELMET toteutti hevosenlannanpolton lainsäädännön muutosten vaikutusarvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin
  hevosenlannan polton potentiaalia ja kannattavuutta sekä energialaitosten, talliyrittäjien ja polttotekniikkaa
  tarjoavien laitevalmistajien kiinnostusta ja valmiutta lannanpolttoon. Arvioinnin perusteella lainsäädännön
  muutos tulee lisäämään lannanpolttoa etenkin isoimpien kaupunkien ja hevoskeskittymien ympäristössä.

  Lue lisää tuloksista >>