• 13.11.2019
  Envitecpolis toteuttaa Arlan Climat Check -ilmastokartoitukset Suomessa
 • 13.11.2019
  Ruoan ympärillä käydyssä keskustelussa on unohdettu yksi keskeinen asia – miksi me syömme
 • 17.10.2019
  Envitecpolis toteutti hiililaskennan Atrian nautatilalle
 • 01.10.2019
  Envitecpolis asiantuntijajäseneksi kansallista biokaasuohjelmaa valmistelevaan työryhmään
 • 18.06.2019
  Hiililaskenta tuli elintarvikekenttään ryminällä
 • 05.06.2019
  Toimitusjohtajastamme Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puheenjohtaja
 • 18.04.2019
  Envitecpolis yhteistyöhön MELAn kanssa
 • 05.04.2019
  Maatilan hiililaskenta työkaluksi hiilipäästöjen vähentämiseen
 • 24.03.2019
  Maatilan Voitolla Kautian tilalle uusia työkaluja tilan kehittämiseen
 • 18.02.2019
  Envitecpolis ja MTK yhteistyöhön
 • 22.01.2019
  Maatilan Voitto saa tiimiinsä maatalouden ja maatalousekonomian osaamista
 • 10.01.2019
  F.K. Trube Oy:lle materiaalikatselmuksemme oli koko talon juttu
 • 20.12.2018
  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi
 • 19.12.2018
  EnvitecBoost® Materiaalikatselmus laski Jussi -linjan hävikille hintalapun
 • 10.12.2018
  EnvitecKuokka #10 luovutettiin Sonkajärven kunnalle
 • 07.12.2018
  Joko ratkaisut hevosenlannan hyödyntämiseen on löydetty?
 • 26.10.2018
  Maatilan biokaasulaitoksen avajaiset Vimpelissä 1.11.
 • 10.10.2018
  Maatilan Voitto vastaa asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin
 • 19.09.2018
  EnvitecKuokka #3 kuuluu itseoikeutetusti Markku Sinkkoselle
 • 13.08.2018
  Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon - varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto
 • 09.08.2018
  EnvitecKuokka #9 rahoittajan yhteyshenkilöllemme
 • 01.08.2018
  10 vuotias Envitecpolis tarjoaa 10 asiakkaalle 10 % alennusta
 • 29.06.2018
  EnvitecHELMET Blogi - Energiaomavaraisuus ja kustannustehokkaat lantahuoltoratkaisut kiinnostavat tallinpitäjiä
 • 20.06.2018
  Biokaasumyyntiin vahvistusta tuo harjoittelun kautta työntekijäksemme siirtynyt Elena Suomela
 • 04.06.2018
  Envitecpolis mukana Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjassa
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #8 Maa- ja metsätalousministeriölle
 • 28.05.2018
  EnvitecKuokka #7 annettiin Huutolan Tilan isännälle Markus Moilaselle
 • 28.03.2018
  EnvitecKuokka #6 E-Farmin isälle ja isännälle Antti Sarvelalle
 • 14.03.2018
  Envitecpolis ajaa kaasuautoilla
 • 15.02.2018
  EnvitecTuotto Blogi - ”Maatilan Voitto löytää maatilan kannattavuuden mustat aukot”
 • 14.02.2018
  Biokaasu kiinnostaa kuntia yhä enemmän
 • 26.01.2018
  EnvitecKuokka #5 Pekka Hynniselle
 • 19.12.2017
  EnvitecKuokka #4 Marko Kiemalle
 • 15.12.2017
  Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuautot
 • 15.12.2017
  Toteuttamallamme materiaalikatselmuksella apua hävikin vähentämiseen Elonen Leipomo Oy:lle
 • 23.11.2017
  Lisää biokaasuosaamista taloon tuonut Joona Piirala: Maatilojen yhteistyöllä biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti käyttöön
 • 08.11.2017
  Maatilan Voitto tulee tarpeeseen
 • 17.10.2017
  EnvitecKuokka #2 Kari Pehkoselle
 • 11.10.2017
  Biokaasulaitosinvestoinnin eteenpäin vieminen yhä helpommaksi Asiakkaalle
 • 11.09.2017
  "Materiaalikatselmus on tulevaisuuden valtavirtaa"
 • 07.09.2017
  Toimitusjohtajamme Mika: En suostunut antamaan periksi
 • 29.08.2017
  EnvitecHelmet Blogi - Rennolla otteella vakavan haasteen kimppuun
 • 27.08.2017
  Reijo Keräselle kunniapalkinto EnvitecKuokka ja Suomi100-kuusen istutus juhlavuotemme avauksessa
 • 21.08.2017
  Envitecpolis jakaa hyvää Superjymyn kanssa
 • 03.07.2017
  Uusi osaajamme Sanna Tarkiainen: Envitecpoliksella kysyntä ja tarjonta kohtaavat
 • 20.06.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmus työkaluna materiaalitehokkuuteen
 • 15.05.2017
  Materiaalikatselmus ilman riskiä - Elintarvikepäivän kampanja!
 • 05.05.2017
  Envitecpolis ja SuperJymy – samalla sykkeellä tavoitteita kohti
 • 05.04.2017
  Maanosaaja Blogi - Voiko maatilalla laskea kustannuksia?
 • 24.03.2017
  HELMET radiojuttusarja alkaa 24.3. klo 14.15. Muista kuunnella!
 • 24.02.2017
  Uusi projektineuvojamme Jasmin Lehtinen: Hallituksen kärkihanke HELMET - ratkaisuja tallien lantahuoltoon
 • 13.02.2017
  EnvitecBoost Blogi - Materiaalikatselmuksella säästöjä ja kilpailukykyä
 • 07.02.2017
  Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksella taloudelliset hyödyt noin 5 % liikevaihdosta / vuosi
 • 31.01.2017
  Uusi asiantuntijamme Kati Oikarinen: Materiaalikatselmus avasi uuden maailman
 • 28.01.2017
  Materiaalikatselmuksella löytyy piileviä kuluja
 • 27.01.2017
  Biokaasulaitoksen investointitukeen positiivinen muutos
 • 26.01.2017
  EnergiaRäätäli Blogi - Biokaasuinvestoinnit imussa
 • 22.12.2016
  HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2017
 • 22.12.2016
  HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti
 • 18.11.2016
  Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa
 • 25.10.2016
  Uusi digiasiantuntijamme Mari Niskanen: Digitehokas yritys luo uutta ja vähentää joutavaa
 • 05.10.2016
  Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle
 • 28.09.2016
  E-farmille® kansainvälistä huomiota
 • 15.09.2016
  Leijona Catering Oy hyvin tyytyväinen toteuttamaamme materiaalikatselmukseen: ”Tulokset ylittivät odotuksemme”
 • 13.09.2016
  Toteuttamassamme Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksessa myös biokaasutarkastelu
 • 31.08.2016
  Yhdessä parempia – SuperJymyn kanssa viemme JymyHyvää kainuulaisvauvoille
 • 19.08.2016
  Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta
 • 16.08.2016
  Osaamisemme vahvistuu kahdella henkilöllä
 • EnvitecBoost® Materiaalikatselmus laski Jussi -linjan hävikille hintalapun

  19.12.2018

  Linkosuon Leipomo hakee kannattavaa kasvua Suomesta ja muista maista. Erityisen hyvää potentiaalia on valikoiman snack- ja välipalatuotteilla. Kilpailu on kovaa ja kate-eurot tiukassa, ja kaikki kivet onkin käännettävä kustannusten hillitsemiseksi ja entistä tehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi.

  Elintarviketuotannossa syntyy aina jonkun verran hävikkiä. Jussi -linja on pitkälle automatisoitu ja sen suorituskyky hyvä, mutta Linkosuolla oli halu saada lisää ymmärrystä hävikistä, sen kustannuksista ja vähentämisen keinoista.

  Envitecpolis Oy:n tekemä materiaalikatselmus antoi vastauksia hävikkikysymyksiin. Materiaalikatselmus pureutui Jussi -linjan tuotannossa syntyvään hävikkiin. Katselmuksen aikana tehtiin tarkennettua hävikkiseurantaa. Kerättiin tieto Jussi -linjan raaka-aine-, energia- ja työvoiman käytöstä ja saatiin rakennettua havainnolliset kuvaajat linjan materiaalivirroista.

  Hävikin vähentäminen tuo isoja säästöjä

  ”Hävikin todelliset kustannukset ovat usein yllättävän suuret, jopa monikymmenkertaiset esimerkiksi jätekustannuksiin verrattuna. Hävikkiin tuhlautuu paljon rahaa, ja vähentämisen toimenpiteillä saadaan aikaan isoja säästöjä” havainnollistaa asiantuntija Kati Oikarinen.

  Henkilöstön haastattelujen ja osallistavan ideointityöpajan avulla syntyi kymmeniä parannustoimenpide-ehdotuksia. Kehitettävää löytyy itse tuotantoprosessista, sen koneista ja laitteista kuin myös jokapäiväisen toiminnan rutiineista.

  Säästöjä saadaan, kun entistä paremmin varmistetaan oikeiden tuotantomäärien valmistus.  Pullonkaulat ja tuotantokatkokset vältetään, kun koneet ja laitteet ovat aina mahdollisimman trimmatussa kunnossa ja viat korjataan viivytyksettä. Mittauksilla ja analysoimalla tarkemmin päästään kiinni virhekohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uusien tuotteiden kehittämiseen otetaan mukaan kaikki asiantuntijat, jolloin huomioidaan valmistuksen koko kaari. Toimintaa kehitettään proaktiivisemmaksi niin, että varastoon jäämässä olevista tuotteista päästään mahdollisimman kustannustehokkaasti eroon. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mihin toimintoihin materiaalikatselmuksen avulla löydettiin ratkaisuja.

  Hävikin johtaminen ensi vuoden ykkösprioriteetti

  Linkosuon Leipomolla hävikin määrää on seurattu ja raportoitu säännöllisesti johtamisjärjestelmän mukaisesti. Jatkossa hävikin johtamista ja seurantaa tullaan entisestään kehittämään.

  Materiaalikatselmuksen havaintojen ja oppien myötä Linkosuon Leipomon on helppo ottaa käyttöön hävikin seurannan työkalut, määrittää numeeriset tavoitteet hävikin vähentämiselle ja valvoa edistymistä, mikä ilahduttaa muun muassa toimitusjohtaja Timo Jännettä ja tuotantopäällikkö Markku Pehua.

  ”Materiaalikatselmus onkin erinomainen työkalu, joka auttaa suuntaamaan kehitys- ja toimintaresurssit sinne, missä niistä saadaan suurin taloudellinen hyöty.” korostaa Envitecpoliksen johtava asiantuntija Jukka Heiskanen.

  Hävikki on yhteinen asia

  Materiaalikatselmuksen tekemiseen osallistui paljon linkosuolaisia leipomon eri toiminnoista. Tekemisen kautta henkilöstön hävikkiymmärrys kasvaa, ja itse kunkin on helpompi hahmottaa oman toiminnan vaikutukset ja vaikuttamismahdollisuudet. Saattamalla asioita yksi kerrallaan kuntoon ja noudattamalla hävikkiä minimoivia toimintatapoja edesautetaan Leipomon strategisten tavoitteiden saavuttamista.

  ”Hävikki on yhteinen asia. Jokainen työntekijä voi omalla työllään vaikuttaa hävikin määrään. Pienetkin teot merkitsevät”, linjaa asiantuntija Kati Oikarinen.

  Hävikin minimointi tukee laadukasta ja kannattavaa liiketoimintaa, parantaa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Se on myös vastuullista toimintaa parhaimmillaan.

  ”Materiaalikatselmus oli silmiä avaava kokemus. Katselmuksen avulla saatiin hävikille hintalappu, ja yhdessä henkilöstön kanssa pohdittiin toimenpiteet, joilla hävikkiä saadaan vähennettyä ja tuotannon kannattavuutta edistettyä. Materiaalikatselmuksen toteutus Envitecpoliksen kanssa sujui hienosti, kumppani oli aktiivinen ja ohjasi projektia hyvin. Välillä ajattelin, että kuinkahan ymmärrettävää tulosta tästä saadaan aikaiseksi, mutta tämä huoli oli turha. Lopuksi muodostui selkeitä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hävikin vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi”, summaa katselmuksen toteutuksen leipomon logistiikkapäällikkö Teemu Hämelahti.