Julkaisut

Julkiset raportit ja julkaisut, joiden toteuttamisessa Envitecpolis on ollut mukana.

  • Markkinaselvitys puupohjaisen hiilen markkinoista maanparannushiilenä ja grillihiilenä – Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle. Markku Sinkkonen, Tuomo Leppänen (Mayt Oy) ja Jukka Heiskanen. 2013.
  • ISWA Beacon 2nd International Conference on Final Sinks – Sinks a Vital Element of Modern Waste Management. Conference proceedings. Jukka Heiskanen (Ed.). Unigrafia Oy, Helsinki, 2013.
  • A look at the European Union’s End-of-Life Vehicle Directive – Challenges of treatment and disposal in Finland. Jukka Heiskanen, Juha Kaila (Aalto University), Hanna Vanhanen (Aalto Universitys), Hanna Pynnönen (Kuusakoski Ltd) and Arto Silvennoinen (Finnish Car Recycling Ltd). 2013. [Full Paper] [Poster]