• 20.12.2018
  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi
 • 07.12.2018
  Joko ratkaisut hevosenlannan hyödyntämiseen on löydetty?
 • 15.11.2018
  Lannan polttoa ohjaavat lakimuutokset astuivat voimaan 15.11.2018
 • 23.10.2018
  Hevosenlannan polton lainsäädäntö on muuttumassa
 • 29.06.2018
  Tutkimus: Tallinpitäjät haluavat helppoja ja kustannustehokkaita lantahuolto- ja energiaratkaisuja
 • 04.06.2018
  Toinen HELMET Aluemallinnus tehdään Pirkanmaalle
 • 04.06.2018
  Envitecpolis ja HELMET mukana Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjassa
 • 09.04.2018
  HELMET toteutti vaikutusarvioinnin hevosenlannan polton lainsäädännön muutoksesta
 • 27.02.2018
  Kaksi hallituksen kärkihanketta lähti yhteistyöhön löytääkseen biokaasulaitoksille parhaat paikat
 • 30.01.2018
  Sarkamessujen kampanjana arvotaan aluemallinnukseen tietonsa kirjanneiden kesken lähiruokalahjakortit
 • 09.01.2018
  Lanta eteenpäin ja käyttöön mahdollisimman kannattavasti
 • 29.09.2017
  Keski-Suomessa kääritty hihat kohti konkretiaa
 • 13.07.2017
  Lämpö talteen hevosenlannasta
 • 24.03.2017
  HELMET radiojuttusarja alkaa 24.3. klo 14.15. Muista kuunnella!
 • 22.03.2017
  Muista ilmoittautua Kuopiossa 28.3. pidettävään Pirttiin
 • 24.02.2017
  Uusi projektineuvojamme Jasmin Lehtinen: Hallituksen kärkihanke HELMET - ratkaisuja tallien lantahuoltoon
 • 20.02.2017
  Maaliskuussa hevosenlanta laitetaan kiertoon ympäri Suomen - tervetuloa tilaisuuksiin
 • 18.01.2017
  Hevosenlannan poltto helpottuu
 • 23.12.2016
  HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2016
 • 22.12.2016
  HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti
 • 05.10.2016
  Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle
 • 19.08.2016
  Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta
 • HELMET Uutiset

  20.12.2018

  Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi jalostui Envitecpolis Oy:n palveluiksi

  Tiedote. Julkaistu: 20.12.2018, 11:38
  Envitecpolis oy

  HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi on Envitecpolis Oy:n toteuttama hallituksen kärkihanke, jossa etsitään toimivia, kustannustehokkaita ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalanyrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa. Näin hevosenlanta saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina sekä energiana. HELMET on päättymässä tämän vuoden lopussa, mutta toiminta jatkuu, kun Envitecpolis on rakentanut tuotteita kentällä hankkeen kautta havaitsemiinsa tarpeisiin.

  Keväällä 2016 Maa- ja metsätalousministeriön toteutti hevosenlannan hyötykäytön hankehaun, johon saapui yhdeksän toimintaesitystä. Näistä Envitecpoliksen toteutusmalli pystyi parhaiten vastaamaan hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja HELMET käynnistyi elokuussa 2016.

  – HELMETin keskeisenä periaatteena on aitojen tarpeiden ja haasteiden tunnistaminen toimijakentässä, ratkaisujen löytäminen ja pysyvän, konkreettisen toiminnan aikaansaaminen, kertoo HELMET projektipäällikkö Matti Arffman.

  – Sen vuoksi onkin upea kertoa, että pystymme vastaamaan kentällä olevaan tarpeeseen myös hankkeen päättymisen jälkeen, hän jatkaa.

  Hankkeen aikana hevosenlannan käsittelyyn on etsitty ratkaisuja paikallisten tilaisuuksien, työpajojen ja tapauskohtaisen neuvonnan avulla. On yhdistetty lannan tuottajia, käsittelijöitä, jalostajia ja käyttäjiä. On saatu aikaan konkreettisia investointeja niin yksittäisille talleille kuin isommille toimijajoukoillekin. Nyt HELMET on jo loppusuoralla ja se päättyy vuoden 2018 lopussa. HELMET on pystynyt vastaamaan hyvin toimijakentässä olleisiin tarpeisiin ja kentällä onkin ollut suuri huoli siitä, mitä toiminnalle tapahtuu hankkeen päättymisen jälkeen.

  Viime viikolla järjestettiin hankkeen päätös tapahtuma HELMET Areena Lahdessa Jokimaan ravikeskuksella. Tilaisuuden avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hän toi omassa puheenvuorossaan vahvasti esille sen, että toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen on tärkeää.

  – Hanke on onnistunut erinomaisesti. Erityisen ilahtunut olen siitä, että Envitecpolis Oy on suhtautunut hyvin suurella vakavuudella ja tarmolla hevosenlanta-asian edistämiseen, ja toiminta tulee jatkumaan myös MMM:n hankerahoituksen päättymisen jälkeen osana Envitecpolisin normaalia toimintaa, ministeri totesi.

  Hanke ei ole vain hanke

  Maa- ja metsätalousministeriö on alusta saakka tuonut vahvasti esille, että he toivovat toiminnan johtavan konkreettisiin lopputuloksiin ja pysyvään toimintaan. Tätä kohti lähti myös Envitecpolis.

  – Meille lähtökohtana oli, että hanke ei ole vain hetkellinen aktivoituminen hevosenlannan ympärillä, vaan niihin tarpeisiin, mitä kentällä on, haluamme rakentaa avuksi pysyviä ratkaisuja, kertoo Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja Mika Arffman.

  – Hankkeen avulla olemme pystyneet kiteyttämään sen, mihin ja millaista tarvetta kentällä on, hän jatkaa.

  Näihin löytämiinsä tarpeisiin Envitecpolis on nyt julkaissut kaksi uutta tuotetta: EnvitecTuotto Tallin Helmet ja EnvitecAluemallinnus Investointi Helmet, jotka tulevat saataville ensi vuoden alussa.

  Ratkaisuja tallien lantahuoltoon

  Tallin lantahuoltoon on useita erilaisia vaihtoehtoja. Talli voi tehdä huoltosopimuksen, jolloin jokin taho hakee lannan pois ja tuo tilalle uudet kuivikkeet. Tällöin lanta voi ohjautua esimerkiksi polttoon tai maanparannusaineeksi. Talli voi suoraan kompostoida lannan tai se voidaan luovuttaa maanparannusaineeksi tai biokaasun tuotantoon. Yksittäisen tallinpitäjän voikin olla vaikea hahmottaa, mikä on juuri hänen tallilleen kokonaisuuden kannalta taloudellisesti järkevin ratkaisu. EnvitecTuotto Tallin Helmet tarjoaa apua laskemalla ja vertailemalla eri ratkaisujen kannattavuuden juuri kyseisen tallin kannalta. Näin talli löytää itselleen kustannustehokkaimman lantahuoltoratkaisun.

  Lisäksi Tallin Helmet tarkasteluun voidaan ottaa mukaan uusiutuvan energian vaihtoehtojen tarkasteluja.

  –          Useilla talleilla pohditaan muun muassa lämmöntalteenottoa lannasta tai aurinkoenergiaa, mutta investoinnin kannattavuutta ei pystytä itse arvioimaan, kertoo Matti Arffman.

  Lantalogistiikka optimaaliseksi

  HELMET hankkeen aikana on toteutettu kolme aluemallinnusta. Niissä etsitään alueellisesti kannattavimmat ratkaisut lannan hyödyntämiseen logistiikan kautta. Minne lantaa ja muita biomassoja kannattaa kuljettaa? Mitä kannattaa kerätä samaan kyytiin? Miten kuljettaa jalostetut, kuten kompostoidut tai biokaasutetut tuotteet käyttäjille? Minne rakentaa uusia käsittelypaikkoja, kuten biokaasulaitoksia? Miten laajalta alueelta sinne kannattaa kuljettaa raaka-aineita? Logistiikka muodostaa merkittävän kuluerän lannan hyödyntämisessä, johon apua saa jatkossa EnvitecAluemallinnus Investointi Helmet -palvelun avulla.

  –          Kun logistiikka huomioidaan toiminnan suunnittelussa, voidaan saavuttaa jopa 30 prosentin kustannussäästöt, kertoo Matti Arffman.

  Toteutuksessa hyödynnetään Ecomond Oy:n valmista logistiikan optimoinnin ohjelmaa TCS-Optia. Ecomond Oy on monille jäteyrityksille ja logistiikkatoimijoille tuttu pitkänlinjan kotimainen toimija.

  Näiden kahden tuotteen lisäksi Envitecpolis jatkaa edelleen HELMET viestintää mm. sosiaalisen median kanavien kautta ja tarjoaa myös muuta hevosenlannan hyödyntämiseen liittyvää neuvontaa.

  – Esimerkiksi lannan poltto on sellainen, joka kentällä kiinnostaa lain muuttumisen myötä valtavasti. Jo ennen lain voimaan tuloa teimme HELMET-kärkihankkeessa sen vaikuttavuuden arvioinnin. Neuvontaa sekä selvitystöitä olemme aiheen tiimoilta tehneet oikeastaan koko hankkeen ajan. Tätä jatkamme ehdottomasti myös tulevaisuudessa, nostaa Matti Arffman vielä lopuksi esille.

  Lisätietoja:
  Matti Arffman, Envitecpolis Oy, HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi, projektipäällikkö, +358 44 783 1700, matti.arffman@envitecpolis.fi
  Mika Arffman, Envitecpolis Oy, toimitusjohtaja, +358 44 330 0816, mika.arffman@envitecpolis.fi

  Tutustu Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteeseen HELMET -kärkihankkeen tuloksista: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtakunnallinen-hevosenlannan-hyotykaytto-hanke-helmet-hevosenlanta-menestystarinoiksi-2016-2018?fbclid=IwAR3LaLghUD0Tq898bigLAQ3Yu-DZxD5WEv94FV03MYQK38RNB7pnaVF0bqc

  __________________________________________________________________________________________________

  Envitecpolis on suomalainen, biokaasun ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Asiakkaitamme ovat ruokaketjun toimijat eli maatilat, elintarvikevalmistajat, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan jätteen käsittelijät. Työmme tähtää aina asiakkaidemme kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen. Tutustu tarkemmin www.envitecpolis.fi. Löydät meidät myös facebookista, twitteristä ja LinkedInistä.

  Envitecpolis Oy on teteuttanut vuosina 2016-2018 Hallituksen kärkihanketta HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi. HELMET on etsinyt käytännön ratkaisuja taloudellisempaan lannan käsittelyyn tavoitteenaan samalla hyödyntää entistä paremmin hevosenlannan ravinteet ja energia.