-

Elintarvikeyritykset

Tavoitteenamme entistä parempi kannattavuus

Hiililaskentamme keskittyy alkutuotannon eli maatilojen ja tuotantoketjujen hiilijalanjäljen laskentaan. Siellä syntyy valtaosa elintarvikkeiden hiilipäästöistä. Laskenta antaa näkymää siitä, missä mennään nyt, mitkä tekijät ovat hiilijalanjäljen kannalta keskeiset ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Syntyvät sivu- ja jätevirrat sopivat usein biokaasun raaka-aineeksi. Me selvitämme olisiko biokaasun tuottaminen kannattavaa ja tarvittaessa autamme investoinnissa eteenpäin. Jos oma virta biokaasun raaka-aineeksi ei ole riittävä, etsimme yhteistyökumppanit kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi.

Tutustu:

EnvitecTuotto Maatilan Hiililaskenta – Yhden tai useamman maatilan avulla selville lopputuotteen hiilijalanjälki /litra tai /kg.

EnvitecBiokaasu Toteutettavuusselvitys – Hyvä tapa lähteä liikkeelle, kun haluatte selvittää, onko biokaasulaitos teille kannattava ratkaisu ja/tai löytyykö alueelta kiinnostusta biokaasuyhteistyöhön

EnvitecBiokaasu Investointimestari – Autamme biokaasuinvestoinnin eteenpäin viemisessä; hoidamme kuntoon tarvittavat luvat, asiakirjat ja dokumentit, selvitämme investointitukimahdollisuudet ja haemme tuen, tunnemme lainsäädännön ja mietimme kanssanne laitokselle kannattavan toimintamallin