-

Ruokapalveluyritykset

Säästöjä materiaalien käytön, työpanosten ja logistiikan optimoinnilla

Ruokapalvelualalla on tehty jo paljon kehitystyötä ja toimenpiteitä energian kulutuksen pienentämiseksi, jätemäärän vähentämiseksi sekä taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi. Onko kaikki jo tehty? Materiaalikatselmuksemme antaa ruokapalveluyritykselle uudenlaisen työkalun toiminnan materiaali- ja kuluvirtojen tarkasteluun ja säästötoimenpiteiden löytämiseen. Uusi tapa tarkastella kulujen muodostumista tuo uusia ajatuksia myös säästöjen aikaan saamiseksi sekä antaa selkeän kuvan, mihin rajalliset kehittämisresurssit kannattaa käyttää.