EnvitecBiokaasu Investointimestari

Biokaasulaitosinvestointisi etenee kanssamme helposti koko matkan ajatuksesta toimintaan saakka.

Investointimestari auttaa eteenpäin teollisuuden, yritysryhmän tai kunnan biokaasulaitosinvestointia ensimmäisistä ajatuksista valmiiseen, toimivaan, kannattavaan biokaasulaitokseen saakka.


1. Toteutettavuusselvitys

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasulaitoksen kannattavuuden edellytyksistä.

Lopputuloksena selkeä, tiivis raportti, jonka perusteella tiedät:

 • Onko biokaasulaitosinvestointi kannattava ja millä ehdoin
 • Mitä syöteraaka-aineita alueellasi on aidosti käytettävissä
 • Mitä syötteitä laitoksessa voi käyttää
 • Miten biokaasulaitoksen rejektijakeet eli jäljelle jäävä liete tai kuivajae hyödynnetään
 • Mikä teknologiaratkaisu on kyseiseen tilanteeseen soveltuvin vaihtoehto
 • Mikä on investoinnin takaisinmaksuaika
 • Mitä tukivaihtoehtoja investoinnin toteuttamiseen voi hyödyntää
 • Miten tästä eteenpäin

Hinta 6 700 € (alv 0)


2. Investointisuunnittelu

Tarkka suunnitelma biokaasulaitosinvestoinnin toteutuksesta, valmiin laitoksen toiminnasta ja tarkka tuloslaskelma kannattavuudesta.

Lopputuloksena:

 • On laskettu laitosinvestoinnin tarkka kustannusarvio
 • On tehty skenaariomallit ja -laskelmat erilaisista ansainta- ja toimintamalleista
 • On tehty päätökset laitoksen toiminnasta, teknologiasta, vaiheistuksesta ja kokonaisuuksista
 • On laskettu tarkka tuloslaskelma
 • On löydetty biokaasulaitokselle kannattavin toimintamalli

3. Rahoitus- ja yrityssuunnittelu sekä lupaprosessit

Investointituen, ympäristöluvan ja rakennusluvan hakuasiakirjojen laatiminen ja haun toteuttaminen. Yritystoimintamallin suunnittelu, asiakirjojen laadinta ja yrityksen perustaminen.

Lopputuloksena:

 • On laadittu liitteineen ja haettu investointituki, ympäristölupa, rakennuslupa
 • On käyty tarvittavat tarkentavat keskustelut viranomaisten kanssa
 • On tarvittaessa tehty täydennykset hakemuksiin
 • On suunniteltu biokaasulaitoksen yritystoimintamalli
 • On käyty osakasneuvottelut
 • On laadittu osakassopimukset ja yrityksen perustamisasiakirjat liitteineen
 • On perustettu yritys

4. Ilmoitus- ja hyväksyntäprosessit

Valmiin biokaasulaitoksen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, ilmoitukset ja asiakirjat.

Lopputuloksena:

 • On laadittu liitteineen ja toimitettu tarvittavat asiakirjat pelastusviranomaisille
 • On laadittu liitteineen ja toimitettu tarvittavat asiakirjat Eviralle
 • Biokaasulaitoksen rejektijakeet eli jäljelle jäävä liete tai kuivajae voidaan hyödyntää halutusti lannoitteena tai maanparannusaineena
 • On käyty tarkentavat keskustelut viranomaisten kanssa
 • On laadittu laitoksen omavalvontaan ja käyttöön liittyvät asiakirjat
 • Biokaasulaitos on valmis otettavaksi käyttöön

Matkan varrella erilaisia dokumentteja, asiakirjoja ja liitteitä tarvitaan jopa 60 kappaletta, mutta me hoidamme kaiken puolestasi ja teemme investoinnin eteenpäin viemisestä sinulle helppoa!

EnvitecBiokaasu Blogit ja artikkelit:

Biokaasu kiinnostaa kuntia yhä enemmän
Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuautot
Biokaasulaitosyhteistyö tai yhteisinvestointi ratkaisuna ravinteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen – Joona Piirala
Biokaasulaitosinvestoinnin eteenpäin vieminen yhä helpommaksi asiakkaalle
Biokaasulaitoksen investointitukeen positiivinen muutos
Biokaasuinvestoinnit imussa – Toni Taavitsainen
Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa

Hannu Karhunen
asiantuntija, biokaasu- ja maatilapalveluiden myynti
+358 40 742 5738
hannu.karhunen(at)envitecpolis.fi