-

EnvitecBiokaasu Maatilan Investointiluotsi

Biokaasulaitos valmiina pakettina!

Meidän kanssamme maatilan biokaasulaitoksen rakentamisen askelmerkit ovat selvät.
Näin homma etenee, silloin kun valitset tilallesi tehdasvalmisteisen laitoksen.


1. Starttipäivä
 • kartoitetaan tilasi energiankulutustiedot ja biokaasutukseen soveltuvat syötteet
 • arvioidaan laitoksen energiantuotto (sähkö, lämpö, liikennepolttoaine) ja verrataan sitä tilasi energiantarpeeseen
 • arvioidaan investoinnin suuruusluokka
 • lasketaan laitoksen alustava kannattavuus
 • suunnitellaan laitoksen alustava sijoittelu
 • tehdään ehdotus jatkotoimenpiteistä
Hinta 600 € (alv 0)

MTK:n jäsenetu -15 %.

Starttipäivän jälkeen: tiedät paljonko energiaa tilasi raaka-aineista syntyy ja onko investointia kannattavaa viedä eteenpäin.


2. Teknologiatarkastelu
 • tarjouspyyntöjen laadinta ja kilpailutuksen toteutus
 • tarjousten vertailu ja läpikäyminen kanssasi
 • tarkentavat keskustelut teknologiatoimittajien kanssa
 • teknologian valinta
 • tarkennettu kannattavuuden laskeminen
Hinta laajuudesta riippuen 600 – 1 200 € (alv 0)

MTK:n jäsenetu – 10 %.

Teknologiatarkastelun jälkeen: olet valinnut tilallesi sopivan teknologian ja saanut tietoosi laitoksen tarkan kannattavuuden, jolloin voit päättää toteutuksen eteenpäin viemisestä.


3. Ympäristöluvan tarve
 • laaditaan investoinnin projektisuunnitelma, joka tarvitaan lausuntopyynnön liitteeksi
 • tehdään lausuntopyyntö ympäristöluvan tarpeesta siitä päättävälle viranomaiselle
 • keskustelut asianosaisten viranomaisten kanssa (kunta, Aluehallintovirasto, Ely)
Hinta 1 000 € (alv 0)

MTK:n jäsenetu – 10 %.

Ympäristölupalausunnon saatuasi: tiedät tarvitseeko biokaasulaitoksesi ympäristölupaa.


4. Ympäristöluvan haku (tarvittaessa)
 • tehdään ympäristölupahakemus
 • laaditaan/hankitaan hakemukseen tarvittavat liitteet
  • investoinnin projektisuunnitelma (tarkennetaan lausuntapyyntödokumenttia viranomaisneuvottelujen pohjalta)
  • laitoksen sijoittuminen
  • laitoksen leikkauskuvat (teknologiatoimittaja)
  • luettelo naapureista
 • keskustelut asianosaisten viranomaisten kanssa (kunta, Aluehallintovirasto, Ely)
Hinta 1 500 € (alv 0)

MTK:n jäsenetu – 10 %.

Lopputuloksena: Sinulla on laitoksen rakentamiseen tarvittava ympäristölupa.


5. Investointituen haku
 • tehdään investointitukihakemus
 • laaditaan/hankitaan hakemukseen tarvittavat liitteet
  • investoinnin projektisuunnitelma
  • rakennuslupa
  • biokaasulaitoksen huomioiva päivitetty liiketoimintasuunnitelma (tilalla olemassa oleva suunnitelma)
  • biokaasulaitoksen huomioiva päivitetty talouslaskelma
  • julkisivu- ja leikkauskuvat (teknologiatoimittaja)
  • energiankäyttölaskelma ja biokaasulaitoksen kannattavuuslaskelma
  • rakennusosaluettelo
  • kustannusarvio
Hinta 2 000 € (alv)

MTK:n jäsenetu – 10 %.

Lopputuloksena: Sinulla on päätös investointiin saatamastasi tuesta.


6. Pelastusviranomaisille toimitettavien dokumentit laadinta
 • laaditaan räjähdyssuojausasiakirja
 • laaditaan/päivitetään pelastussuunnitelma
 • laaditaan toiminnan aloitusilmoitus pelastusviranomaiselle
Hinta: tapauskohtainen

MTK:n jäsenetu – 10 %.

Lopputulos: Sinulla on tarvittavat pelastusviranomaiselle toimitettavat ja/tai laitoksella säilytettävät laitoksen turvalliseen käyttöön liittyvät dokumentit.


Maatilat voivat hyödyntää toteutuksessa osittain Neuvo 2020 -tukea.

EnvitecBiokaasu blogit ja artikkelit:

Biokaasu kiinnostaa kuntia yhä enemmän
Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuautot
Biokaasulaitosyhteistyö tai yhteisinvestointi ratkaisuna ravinteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen – Joona Piirala
Biokaasulaitosinvestoinnin eteenpäin vieminen yhä helpommaksi asiakkaalle
Biokaasulaitoksen investointitukeen positiivinen muutos
Biokaasuinvestoinnit imussa – Toni Taavitsainen
Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa

Otahan yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa Sinua biokaasuinvestoinnin eteenpäin viemisessä.

Hannu Karhunen
asiantuntija, biokaasu- ja maatilapalveluiden myynti
+358 40 742 5738
hannu.karhunen(at)envitecpolis.fi