-

EnvitecTuotto Elintarviketeollisuuden Ympäristölaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta ja muut ympäristötarkastelut isoille ja pienille elintarviketeollisuuden ja ruokapalveluiden toimijoille.

Vaatimukset ympäristövastuusta ja sen viestinnästä kasvavat niin kuluttajan, kaupan, median kuin rahoittajankin suunnalta. Asetetuille tavoitteille ja kuluttajaviestinnälle tarvitaan laskettu pohja. Autamme mielellämme niin ensimmäisten askelten ottamisessa pilot-tarkastelujen kautta kuin laajempienkin kokonaisuuksien haltuunotossa.

1. Alkutuotannon tarkastelu

 • Omien tuottajien tilakohtainen, yksilöllinen, hiilijalanjälki tuotetulle maidolle, lihalle tai viljalle.
 • Mikäli tilojen määrä on riittävä, lopputuloksena saadaan yrityksen koko alkutuotannon keskimääräinen hiilijalanjälki.
 • Tuki viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Lopputulos: Selkeä käsitys oman alkutuotannon aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, keskeisistä päästöjen aiheuttajista sekä käsitys, kuinka niihin voidaan vaikuttaa.

2. Jalostuksen tarkastelu

 • Tehtaan tai tuotantolinjan kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus.
 • Tuotannon materiaali- ja energiavirtojen mallinnus, joiden avulla saadaan mallinnus tuotannon hiilipäästöistä.
 • Tarkastelussa huomioidaan kaikki tarkasteltuihin tuotteisiin liittyvät materiaali- ja energiapanokset.
 • Raportin lisäksi kuvat tuotannon materiaali- ja energiavirroista sekä hiilitaseesta.

Lopputulos: Tieto tuotannon/jalostuksen aiheuttamista tuotekohtaisista kasvihuonekaasupäästöistä, keskeisistä päästöjen aiheuttajista sekä käsitys, kuinka niihin voidaan vaikuttaa.

3. Tuotantoketjutarkastelu

 • Alkutuotannon ja jalostuksen tarkastelun yhdistäminen.
 • Mikäli yrityksellä ei ole sopimustuotantoa, raaka-aineiden hiilipäästöjen selvittäminen.
 • Raaka-aineiden ja tarvittaessa tuotteiden logistiikan huomioiminen.

Lopputulos: Valmiiden tuotteiden hiilijalanjälki, jota voidaan hyödyntää pakkausmerkinnöissä, kuluttajaviestinnässä tai päästöjen kompensoinnissa.

4. Muut ympäristötarkastelut

 • Vesijalanjälki
 • Biodiversiteettitarkastelut
 • Rehevöitymistarkastelut

Lopputulos: Numeerinen tulos ja arvio tuloksesta, keskeisistä tulokseen vaikuttavista tekijöistä sekä käsitys, kuinka niihin voidaan vaikuttaa.


Kaikki tarkastelut toteutetaan IPCC:n laskentametodologiaa ja Euroopan komission Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta noudattaen. Lisäksi toteutuksissa noudatetaan ISO 14040 ja ISO 14044 -standardeja.


Tutustu toteuttamiimme tarkasteluihin:

Hiililaskenta

Ympäristöjalanjälki


Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva ratkaisu.

Senja Arffman
johtava asiantuntija, hiililaskenta
+358 50 353 1818
senja.arffman(at)envitecpolis.fi