-

EnvitecTuotto Maatilan Voitto

Laskentapalvelu maatilasi tulevaisuuden suunnitteluun

Ota tilasi kannattavuus entistä paremmin hallintaasi.

 • Mistä tilasi tulos syntyy?
 • Mistä tilasi kulut syntyvät?
 • Miksi kannattavuus on sellainen kuin on?
 • Mitä kannattavuudelle on tehtävissä, miten sitä voi parantaa?

Maatilan Voitto on laskentapalvelu, jonka avulla saat juuri Sinun maatilasi luvuilla ja työvaiheilla laskettua tietoa valintojesi pohjaksi ja siten varmuutta isoillekin päätöksillesi.

Näin se tapahtuu:


1.A Tilan tuotannon arviointi

 • Tilasi tuotannon läpikäyminen (toimenpiteet, koneet, työmenetelmät, työntekijät)
 • Tuotannon työaikojen määrittäminen
 • Tulosten läpikäyminen ja analysointi kanssasi
 • Lopputulos: Kirjallisena tilasi työvaiheittainen sekä kasvi- ja eläinryhmäkohtainen työaika, johtopäätelmät ja jatkotoimenpide-ehdotukset.

 Hinta: 1 000 € (alv 0)


1.B Tuloslaskenta ja tilannearvio

 • Tilasi toiminnan ja talouden läpi käyminen.
 • Tilasi työvaiheisiin ja työaikoihin sidottu tuloslaskelma: perustana tilasi aidot toiminnot, kulut ja tuotot.

Saat selville miten kustannukset ja tulot jyvittyvät tilan eri työvaiheisiin ja tuotteisiin; mikä on lopputuotteiden tai rehun todellinen kustannus ja tulo per kg tai litra.

 • Tuloslaskelman läpikäyminen ja analysointi kanssasi
 • Johtopäätelmien tekeminen ja jatkotoimenpide-ehdotukset
 • Lopputulos: Kirjalliset tilan tuloslaskelmat ja yhteenveto tuloshavainnoista.

Hinta: 1 500 € (alv 0)


2. Simulointi

Näet, miten harkitsemasi muutos vaikuttaa maatilasi kannattavuuteen.
Esimerkiksi voit simuloida:
– Luomu vs tavanomainen viljely
– Tuotannon laajentamisen vaikutus kannattavuuteen
– Vuokraanko pellot vai viljelenkö itse
– Kasvilajimuutos
– Tuotantosuunnan muutos

 • Simuloitava kokonaisuus viedään nykytilanteen laskentaan
 • Vertailu nykytilanteen ja simuloidun tilanteen välillä
 • Lopputulos: Kirjallinen vertailu nykytilan ja simulointitilanteen työvaiheittaisista kustannuksista ja tuloksesta.

Hinta: 1500 € (alv 0)


3. Herkkyysanalyysi

 • Tilasi tuotannon laskennallinen tarkastelu; mikä tuotteesta (maito/liha/vilja) saatavan hinnan tulee vähintään olla, että tilan toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
 • Tarkastelun kohteena voi olla nykytilanne tai simuloitu muutos, kuten laajennus tai tuotantosuunnan muutos.
 • Lopputulos: Kuvaaja, jossa tuotteesta saatava hinta vs tilan kannattavuus sekä kirjallinen tuloksen avaaminen.

Hinta: 500 € (alv 0)


Laskennan toteutuksessa hyödynnämme TTS-Manager -ohjelmaa.

Maatilan Voittoon voit halutessasi hyödyntää Neuvo2020 -tukea.

EnvitecTuotto Blogit ja artikkelit

Maatilan Voitolla Kautian tilalle uusia työkaluja tilan kehittämiseen
Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon – varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto
”Maatilan Voitto löytää kannattavuuden mustat aukot” – Mikko Tolvanen ja Toni Leinonen
Maatilan Voitto tulee tarpeeseen

Otahan yhteyttä, niin syvennytään Sinun maatilasi toimintaan.

Elena Suomela
asiantuntija, aurinkoenergiapalvelut sekä maatilapalveluiden myynti
+358 40 568 8237
elena.suomela(at)envitecpolis.fi